INDUSTRIN TAR MATCHEN TACKAR FÖR SEX FINA ÅR!

Vår målsättning med Industrin tar matchen var att tydliggöra sambandet mellan svensk industri och vår gemensamma välfärd. Vi är glada att nyligen genomförda undersökningar visar att allmänhetens attityder gentemot svensk industri blir alltmer positiva, idag instämmer hela 94 %* i påståendet att ”industrin är viktig för hela landet”. Sverige har en nyindustrialiseringsstrategi och allt fler, både allmänhet, politiker och opinionsbildare pratar positivt om industrin.


Det hade vi inte lyckats med utan alla er som stöttat initiativet sedan vi våren 2012 inledde med en annonskampanj i Stockholms tunnelbana. Under de senaste sex åren har vi tillsammans genomfört mängder av aktiviteter för att förändra allmänhetens syn på svensk industri och i förlängningen skapa förutsättningar för en bättre industripolitik.

Nu är det dags att avsluta initiativet och använda våra resurser till andra viktiga projekt som kan göra det enklare för industrin att fortsätta utvecklas och växa i Sverige.


Tack till alla er som stöttat oss dessa sex år! Och framför allt - tack till alla svenska industriföretag och eldsjälar som fortsätter att ta matchen för vår gemensamma välfärd, varje dag, året om!Här laddar du ner Demoskopundersökningen "Attityder till svensk industri 2018"

*Demoskopundersökning "Attityder till svensk industri 2018"

Insatser genom åren

Hej Industrin

Under konceptet Hej Industrin! Har vi har vi låtit ungdomar, nya svenskar, barn och ungdomsförbundsordföranden besöka svenska industriföretag för att öka kunskapen om det arbete som bidrar till vår gemensamma välfärd och som gör att Sverige har resurser till skola, vård, omsorg och infrastruktur.

Industriområdet i Almedalen

Vi har byggt upp Industriområdet i Almedalen, som kommit att bli en självklar arena för nätverkande och möten - stora som små.